El projecte Click Adult consisteix en un conjunt de tallers agrupats en 5 blocs principals, amb l’objectiu de proporcionar als joves que hi participin les eines necessàries de cara a la seva transició a la vida adulta,  Adreçat per a joves majors de 16 anys ( o que tot just hagin finalitzat els estudis de secundària) fins a 20 anys.

La transició a la vida adulta, és una etapa del desenvolupament molt important, ja que, les decisions que es prenen durant aquest període poden determinar el futur de la persona. En aquesa etapa, deixem enrere l’adolescència i entrem en un món adult ple de dubtes i de preguntes sovint sense resposta.

 

La finalitat del Click Adult és el de donar resposta a aquestes preguntes i proporcionar les eines necessàries per tal que puguin afrontar la vida adulta sense pors i motivar-los en el camí que encara els queda per recórrer.

Per a més informació, envieu un correu a: cta.catalunya.peran@gmail.com

Inici del projecte: 8 de gener de 2018

Es realitzen xerrades mensuals adreçades als familiars per tal de donar eines i comprensió per a gestionar les diferents situacions a les que es poden trobar les famílies. Aquestes xerrades, estan distribuïdes en 5 grans blocs en funció de l’edat de la persona amb TEA i el moment del diagnòstic: Petits novells (fins a 12 anys i amb diagnòstic recent), petits experts (fins a 12 anys i amb diagnòstic de fa temps), Grans novells (de 13-18 anys de diagnòstic recent), grans experts (de 13-18 anys amb diagnòstic de fa temps) i adults (a partir dels 18 anys).

Els tallers de recerca activa de treball pretenen facilitar la inserció laboral de les persones amb TEA, potenciant la seva autonomia en la recerca activa de treball mitjançant l’adquisició de les eines necessàries per aconseguir-ho.

Els tallers de recerca activa de treball han de tenir com a mínim els següents mòduls temàtics :

Mòdul I: Definició de l’itinerari professional

 • Informació i  orientació per a la definició del professional (treball ordinari, treball amb suport , centres especials de treball)
 • Formulació d’objectius personals i professionals d’acord a l’itinerari professional.

Mòdul II: Currículum i Carta de Presentació

 • Elaboració d’un Currículum
 • Elaboració d’una Carta de Presentació

Mòdul III: Metodologia de recerca de treball

 • Organització de la recerca
 • Eines per a la recerca activa de treball (utilització de pàgines d’Internet,
 • Agències de treball  ETT´s, Empreses, etc…)

Mòdul IV: Entrevista

 • Preparació de la entrevista

El TEA en Femení, és un espai de trobada amb altres noies on poder formentar les relacions socials entre iguals.

Es treballen habilitats socials i comprensió social des d’un punt de vista femení,sense pretendre imposar estereotips,però si buscant una comprensió i  reflexió crítica cap a la societat.

Indicat per a noies des dels 13 anys (o recent iniciats els canvis hormonals) fins adultes.Els diferents tallers s’impartirán en grups reduïts (màx.10) segons necessitats, funcionalitat i edat de les participants.

S’impartiran a la seu del Parc Sanitari Pere i Virgili (edifici Gregal, planta baixa) els divendres de forma quinzenal de 18h a 20h de la tarda.

Podeu posar el vostre granet de sorra per fer realitat el projecte:

 

 Associació Asperger de Catalunya

Número de Compte “La Caixa”

ES74  2100-  1379-  0002-0008-1356 

 

Moltes gràcies!

Els tallers es dividiran en tres grans blocs:

 

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: cta.catalunya.peran@gmail.com

 

Inici del projecte: 12 de gener de 2018

El TEA en Femení, és un espai de trobada amb altres noies on poder formentar les relacions socials entre iguals.

Es treballen habilitats socials i comprensió social des d’un punt de vista femení,sense pretendre imposar estereotips,però si buscant una comprensió i  reflexió crítica cap a la societat.

Indicat per a noies des dels 13 anys (o recent iniciats els canvis hormonals) fins adultes.Els diferents tallers s’impartirán en grups reduÏts (màx. 10) segons necessitats,funcionalitat i edat de les participants.

S’impartiran a la seu del Parc Sanitari Pere i Virgili (edifici Gregal, planta baixa) els divendres de forma quinzenal de 18h a 20h de la tarda.

 

Els tallers es dividiran en tres grans blocs:

 

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: cta.catalunya.peran@gmail.com

 

Inici del projecte: 12 de gener de 2018

Esport Aspi és una activitat sòcio-esportiva adreçada a infants i joves amb TEA que els permet millorar aspectes psicomotrius i de relació social en un àmbit recreatiu. L’esport disminueix l’estrès, millora la salut en general, augmenta les habilitats motores i de coordinació postural i ajuda a desenvolupar virtuts individuals tals com la confiança en un mateix,  la disciplina, la responsabilitat i el compromís, a més d’habilitats socials com la comunicació, la companyonia i el treball en equip, entre altres. És per això que creiem que plantejar un projecte esportiu pot ser un gran repte per a tots nosaltres i una gran oportunitat per treballar tots aquells aspectes que dificulten l’adequat desenvolupament social i personal dels nois i noies.

Les activitats estan dirigides per professionals de l’esport d’una empresa externa que ens ofereix aquest servei: Eines per a Tothom, treballant de forma coordinada i amb el suport i orientació de l’equip de psicòlegs de l’Associació.

Aquest és un projecte que vam iniciar fa quatre anys aproximadament i del qual valorem positivament la seva evolució, ja que ens permet treballar in situ comportaments i conductes que ens ajuden a millorar el benestar dels nois i noies. Al ser un projecte incentivat per la motivació dels pares i mares de l’Associació en portar-lo a terme, aquesta activitat es realitza al Pavelló Municipal d’Esports de Granollers, al Vallès Oriental.

Per a més informació podeu contactar directament a: cta.catalunya.mir@gmail.com

Des de l’Associació hem desenvolupat aquest projecte (Intervenció Intensiva en Autisme) destinat a nens/es escolaritzats a l’etapa infantil o de primària en escoles ordinàries, i que han rebut una orientació diagnòstica d’Autisme; presentant significatives dificultats en les diferents àrees del seu desenvolupament.

Els destinataris del projecte són nens/es amb Autisme que poden presentar una baixa capacitat intel·lectual i un baix funcionament; i que manifesten importants alteracions en els seus àmbits personals i socials. El seu llenguatge pot no haver-se desenvolupat o pot aparèixer de forma tardana i pobre. Aquest, sovint és estereotipat i repetitiu i no s’utilitza amb una intenció comunicativa. Les relacions socials que mantenen amb els altres són escasses i inapropiades. Ofereixen sovint respostes socials limitades i mostren poc interès en activitats comunes i pròpies de la seva edat; presentant marcats interessos circumscrits i conductes repetitives.

Per tal de millorar aquestes dificultats esmentades creiem important que aquests nens/es puguin beneficiar-se d’un treball intensiu i continuat, estructurat i amb ús de suports i materials específics així com de sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació. Aquest treball  ha de ser desenvolupat per un professional expert i s’ha de dur a terme de manera intensiva i generalitzada (en tots els contextos). És per aquest recull de raons que neix aquest projecte.

Els nens/es i famílies que es puguin beneficiar d’aquest projecte rebran un seguiment i intervenció psicològica; així com un assessorament intensiu en l’àmbit escolar i familiar per part del seu terapeuta referent. Paral·lelament i amb l’ajuda i suport d’estudiants en pràctiques de psicologia de la UB, es desplaçaran al domicili i a l’escola del nen/a per tal de poder implementar la intervenció en els diferents contextos.

 

 

 

Aquest projecte es basa en el programa PEERS ( Programme for the Evaluation and Enrichment of Relational Skills) dirigit a adolescents dins del TEA.

Intervenció on assisteixen pares i adolescents per a treballar les dificultats socials que poden aparèixer en aquest canvi d’etapa.

Va adreçat a alumnes que realitzen aquest any 6è de primària.

Consisteix en 14 sessions de treball en paral·lel entre adolescents i pares.

Durant una hora, el grup de pares i el d’adolescents treballaran de forma separada. A continuació, ambdós grups es reuniran per posar-ho en comú i se’ls assignarà una tasca pel proper taller.

És important l’assistència continuada als tallers, així com la implicació de tots els participants.

Els objectius del programa són:

 • Comprendre l’argot dels adolescents.
 • Saber iniciar, mantenir i finalitzar interaccions amb els iguals.
 • Detectar les bromes i ironies.
 • Relacionar-se adequadament amb les figues d’autoritat.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search