MISSIÓ

MISSIÓ

Treballem dia a dia per aconseguir la plena inclusió, la igualtat d’oportunitats i millorar l’autonomia, tot apoderant el col·lectiu de persones amb TEA i repercutint així, en el benefici de la societat.

VISIÓ

VISIÓ

Ser l’acompanyament de les famílies i persones adultes amb TEA al llarg de les diferents etapes de la seva vida, donant eines, estratègies i recursos per tal que es puguin desenvolupar de forma integral, al mateix temps que treballem per conscienciar i sensibilitzar a les administracions, institucions i al conjunt de la societat per aconseguir una inclusió real.

VALORS

VALORS

– Atendre, assessorar i acompanyar a les famílies i adults amb TEA durant en l’àmbit psicològic, educatiu, laboral per millorar-ne la seva qualitat de vida.
– Potenciar les capacitats de les persones amb TEA.
– Ser un referent pel que fa a l’especialització i l’atenció de les persones amb TEA.
– Crear consciència, compromís i treballar cap a una transformació social.
– Crear xarxa amb administracions, entitats i altres institucions, per sumar esforços i optimitzar recursos.
– Treballar integralment des de la persona i per a la persona.
– Representar el col·lectiu TEA i lluitar pels seus drets.
 
 

Memòria curs 2018-2019

memria-curs-2018-2019-10-comprimido