L’Associació Asperger de Catalunya col·labora amb la Universitat de Barcelona, desenvolupant un projecte d’investigació sobre “l’Avaluació del desenvolupament psicosocial en persones amb TEA i els seus familiars”. Aquest projecte està destinat a l’exploració, descripció i millora de les múltiples àrees d’interès (individual, socioeconòmic, interpersonal i assistencial) en el tractament del col·lectiu TEA i en els seus familiar més propers.

 

Aquesta investigació es durà a terme al llarg de 3 anys consecutius i es troba recolzada per un comitè de bioètica, abordant les següents línies de treball: 

 

  • La primera àrea d’estudi del projecte s’emmarca dins el camp de les diferències individuals ( personalitat), perfils sociodemogràfics i assistencials. Amb aquesta línia d’investigació es pretén aprofundir en el desenvolupament de tractaments individuals basats en les característiques personals que afavoreixin el desenvolupament d’intervenció especialitzada més efectiva. 

 

  • La segona línia és ampliar el coneixement sobre l’impacte que té el TEA en els familiars i persones cuidadores principals, especialment enfocats en el nivell de sobrecàrrega i l’impacte en la qualitat de la vida autopercebuda. Amb aquest estudi es pretén calibrar millor l’assistència sanitària i social que requereixen els principals cuidadors i formadors de les persones que conviuen amb un familiar amb TEA. 

 

  • La tercera línia està adreçada al desenvolupament i aplicació d’una avaluació ecològica momentània ( EMA) sobre l’estudi de característiques clíniques del TEA. Aquest tipus de metodologia permet conèixer en temps real cognicions, emocions i respostes conductuals, que es presenten quotidianament en l’ambient ecològic on la persona interactua. A fi de conèixer patrons de comportament que serveixin per al desenvolupament d’intervencions més ajustades a la realitat de cada persona.  

 

L’equip de treball implicat dins de cada projecte, compta amb un ampli grup d’especialistes en les àrees d’avaluació i intervenció amb persones amb TEA, així com, d’una assistència especialitzada en el camp científic i acadèmic. 

Avís: Aquest projecte es troba en procés d’elaboració i està subjecte a estàndards de protecció de dades i confidencialitat. Si alguna persona sòcia de l’Associació o externa està interessada i vol participar pot contactar a través del correu: associacio@asperger.cat .