ELS TEA SON AGRESSIUS?

Les persones amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista no són agressives. Els dèficits en comunicació social, les dificultats en la comprensió de normes i rols socials i la gestió deficient en la regulació sensorial pot provocar un augment conductes disruptives per resoldre de manera inapropiada els aspectes angoixants del seu dia a dia.

És important, entre tots, observar quins són els desencadenants que provoquen el seu comportament disruptiu, així podrem classificar aquella conducta com una conseqüència d’una característica TEA o un comportament més propi de la seva edat, una crida d’atenció o amb un component més desafiant.

Normalment, aquest comportament sempre té una causa i l’important es indagar sobre que l’ha produït.

EL TEA ES CURA?

El TEA és una condició neurològica i del desenvolupament que s’inicia a la infància i dura tota la vida. Tot i la seva cronicitat, una intervenció adequada, centrada en aquells aspectes on es detecten major dificultat, pot dotar a la persona dels recursos i de les habilitats necessàries per afrontar amb satisfacció la seva vida diària, així com millorar la seva adaptació personal, familiar i social.

QUINES CAPACITATS INTEL·LECTUALS TENEN? SEMPRE HI HA RETARD?

Dintre del Trastorn de l’Espectre Autista la variabilitat cognitiva és àmplia. No podríem parlar d’un perfil cognitiu homogeni.

Els estudis confirmen una correlació positiva entre nivell de severitat TEA amb dificultats cognitives associades i un dèficit important en la producció del llenguatge, però les noves aportacions sobre les Intel·ligències Múltiples (Howard Gardner, 1983) ens demanen un abordatge de la temàtica cognitiva des de una vessant més individual de cada persona, detectant les característiques pròpies del TEA i el seu entorn d’estimulació social.

A nivell genèric podríem citar les següents capacitats:

PUNTS FORTS:

  • Gran memòria i capacitat d’acumulació de dades del seu interès
  • Detallistes i perfeccionistes en l’execució de les tasques
  • En TEA d’alt funcionament bon nivell de llenguatge
  • Capacitat visual alta

PUNTS DÈBILS

  • Comprensió verbal amb dificultats
  • Mancances en poder realitzar diferents tasques al mateix temps
  • Errors en funcions executives (planificació i organització)
  • Errors en l’abstracció d’elements i en l’execució d’escrits globals