ENTITAT

DADES DE L’ENTITAT

Raó Social: ASSOCIACIÓ ASPERGER DE CATALUNYA

Domicili Social: C.Enric Granados 137, principal primera, 08008 Barcelona

Mòbil: 627998198

E-mail: associacio@asperger.cat

Web: https://asperger.cat/

DATA DE CONSTITUCIÓ I FORMA JURÍDICA

La forma jurídica és d’Associació sense ànim de lucre.

Data de constitució: 23 de Novembre de 2003

NIF

El CIF de l’Associació és: G63448799

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat  amb el nº 28573

ORÍGENS DE L’ENTITAT

L’Associació Asperger de Catalunya està formada per la unió de pares de famílies amb fills i adults amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

El motiu de la creació de l’Associació Asperger de Catalunya  és promoure el bé comú de les persones amb TEA.

Actualment l’Associació està formada per un total de 1183 famílies que tenen almenys un membre a la unitat familiar diagnosticada dins l’espectre autista i persones adultes amb diagnòstic dins l’espectre autista.

L’Associació Asperger de Catalunya disposa de dos Centres a Barcelona capital:

C.Sant Antoni Maria Claret, 434  (6 despatxos)

C. Enric Granados 137, principal primera ( 5 despatxos)

Compta, a més, amb les següents Delegacions:

  • Delegació a  Igualada, a l’Anoia
  • Delegació a Viladecans, al Baix Llobregat
  • Delegació a Cornellà, al Baix Llobregat
  • Delegació a Granollers,  al Vallès Oriental

A banda, és membre de la  Federació Espectre Autista Asperger de Catalunya i de la Confederación Asperger España.

FINALITAT

a) Té la finalitat de ser l’òrgan de relació i de coordinació entre les Famílies que l’integren.

b) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel Trastorn de l’Espectre Autista.

c) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la situació i ambientació social de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista-

d) Potenciar la investigació científica, la divulgació i el coneixement amb relació a l’Espectre Autista-Asperger.

e) Orientar, coordinar i representar als socis davant les Administracions Públiques i Organitzacions, siguin locals, autonòmiques, nacionals i internacionals.

f) Realitzar i fomentar la formació de professionals que per la seva tasca incideixin amb les persones afectades pel Trastorn de l’Espectre Autista.

g) Coordinar les accions per demanar subvencions i ajuts i gestionar i administrar aquests entre els associats.