CLICK ADULT: TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

El projecte Click Adult consisteix en un conjunt de tallers agrupats en 5 blocs principals, amb l’objectiu de proporcionar als joves que hi participin les eines necessàries de cara a la seva transició a la vida adulta. Adreçat per a joves majors de 16 anys (o que tot just hagin finalitzat els estudis de secundària) fins a 20 anys.

La transició a la vida adulta, és una etapa del desenvolupament molt important, ja que, les decisions que es prenen durant aquest període poden determinar el futur de la persona. En aquesa etapa, deixem enrere l’adolescència i entrem en un món adult ple de dubtes i de preguntes sovint sense resposta.

La finalitat del Click Adult és el de donar resposta a aquestes preguntes i proporcionar les eines necessàries per tal que puguin afrontar la vida adulta sense pors i motivar-los en el camí que encara els queda per recórrer.

Per a més informació, envieu un correu a: administració@asperger.cat.

Inici del projecte: 8 de gener de 2018

TALLER D’HABILITATS PARENTALS

Es realitzen xerrades mensuals adreçades als familiars per tal de donar eines i comprensió per a gestionar les diferents situacions a les que es poden trobar les famílies.

Aquestes xerrades, estan distribuïdes en 5 grans blocs en funció de l’edat de la persona amb TEA i el moment del diagnòstic:

 1. Petits novells (fins a 12 anys i amb diagnòstic recent)
 2. Petits experts (fins a 12 anys i amb diagnòstic de fa temps)
 3. Grans novells (de 13-18 anys de diagnòstic recent)
 4. Grans experts (de 13-18 anys amb diagnòstic de fa temps)
 5. Adults (a partir dels 18 anys)

INSERCIÓ LABORAL

Els tallers de recerca activa de treball pretenen facilitar la inserció laboral de les persones amb TEA, potenciant la seva autonomia en la recerca activa de treball mitjançant l’adquisició de les eines necessàries per aconseguir-ho.

Els tallers de recerca activa de treball han de tenir com a mínim els següents mòduls temàtics:

Mòdul I: Definició de l’itinerari professional

 • Informació i  orientació per a la definició del professional (treball ordinari, treball amb suport , centres especials de treball)
 • Formulació d’objectius personals i professionals d’acord a l’itinerari professional.

Mòdul II: Currículum i Carta de Presentació

 • Elaboració d’un Currículum
 • Elaboració d’una Carta de Presentació

Mòdul III: Metodologia de recerca de treball

 • Organització de la recerca
 • Eines per a la recerca activa de treball (utilització de pàgines d’Internet,
 • Agències de treball  ETT´s, Empreses, etc…)

Mòdul IV: Entrevista

 • Preparació de la entrevista

TEA EN FEMENÍ

El TEA en Femení, és un espai de trobada amb altres noies on poder formentar les relacions socials entre iguals.

Es treballen habilitats socials i comprensió social des d’un punt de vista femení, sense pretendre imposar estereotips, però si buscant una comprensió i reflexió crítica cap a la societat.

Indicat per a noies des dels 13 anys (o recent iniciats els canvis hormonals) fins adultes. Els diferents tallers s’impartirán en grups reduïts (màx.10) segons necessitats, funcionalitat i edat de les participants.

Moltes gràcies!

Els tallers es divideixen en tres grans blocs:

BLOC 1: Els hàbits básics

(4 tallers)

A vegades per ganduleria i altres vegades perquè no som prou conscients de la importància que té fer bona olor, anar nets, portar les ungles ben tallades… Per trobar feina o parella, fer amics o simplement ser acceptades dins del vestuari de dones.

Què treballarem?

 • Aprendre a cuidar el nostre cos i conèixer la seva importància tant a nivell de salut com social.
 • Conèixer i promoure l’autonomia en els hàbits d’higiene segons epoca de l’any. Etapa del cicle menstrual o estadi del desenvolupament.
 • Conèixer i avaluar els nosves hàbits alimentaris.
 • Dotar d’strategies i/o alternatives segons les necessitats específiques de cada una i grup.
 • Preservar la nostra intimitat.
 • Conèixer i provar nous hàbits, productes d’higiene o aliments restringits.
 • Normalitzar el cos de la dona amb les seves formes, peculiaritats i canvis del desenvolupament.

BLOC 2: La imatge

(4 tallers)

Trobar el nostre propi estil, és feina difícil! Sovint ens deixem endur per l’opinió dels altres, les modes, i no ens sentim a gust amb nosaltres mateixes per això. És important doncs, conèixer-nos a nosaltres mateixes i trobar l’estil amb el qual estiguem més còmodes.

Què treballarem?

 • Conèixer i descriure la propia aparença des de diferents punts de vista.
 • Com adaptar l’aparença de la situació.
 • Combinar diferents cromatismes i estampats.
 • Conèixer diferents «estils» estàndards i no estàndards; conseqüències i pensament social «tipificat» i pensament propi crític.
 • Aprendre a maquillar-nos, pentinar-nos segons diferents situacions i búsqueda de variació.
 • Planificar una compra segons la necessitat: saber escollir segons la planificació previa, ajustar pressupost, triar talles…
 • Utilitzar i comprendre la comunicació no verbal en els gestos, postura corporal i la influéncia que té en l’aparença.

BLOC 3: Les relacions

(4 tallers)

Les amistats i relacions amb els altres són molt importants per a nosaltres! Encaixar la conducta apropiada segons el nivell d’intimitat, ens pot fer dubtar a totes. Sovint haurem de posar límits i en altres ocasions haurem d’identificar les nostres emocions per entendre els rols que juguem.

Què treballarem?

 • Diferenciar conductes apropiades segons el gènere i grau de relació amb l’altre.
 • Seqüenciar la creació de noves relacions: amics, parella…
 • Detectar segones intendons de l’altra: engany, burles…
 • Identificar i utilitzar límits personals.
 • Identificar i respectar els límits dels altres.
 • Comprendre les relacions de parella i contactes sexuals.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: cta.catalunya.peran@gmail.com

Inici del projecte: 12 de gener de 2018

ESPORT ASPI

Esport Aspi és una activitat sòcio-esportiva adreçada a infants i joves amb TEA que els permet millorar aspectes psicomotrius i de relació social en un àmbit recreatiu. L’esport disminueix l’estrès, millora la salut en general, augmenta les habilitats motores i de coordinació postural i ajuda a desenvolupar virtuts individuals tals com la confiança en un mateix,  la disciplina, la responsabilitat i el compromís, a més d’habilitats socials com la comunicació, la companyonia i el treball en equip, entre altres. És per això que creiem que plantejar un projecte esportiu pot ser un gran repte per a tots nosaltres i una gran oportunitat per treballar tots aquells aspectes que dificulten l’adequat desenvolupament social i personal dels nois i noies.

Les activitats estan dirigides per professionals de l’esport d’una empresa externa que ens ofereix aquest servei: Eines per a Tothom, treballant de forma coordinada i amb el suport i orientació de l’equip de psicòlegs de l’Associació.

Aquest és un projecte que vam iniciar fa quatre anys aproximadament i del qual valorem positivament la seva evolució, ja que ens permet treballar in situ comportaments i conductes que ens ajuden a millorar el benestar dels nois i noies. Al ser un projecte incentivat per la motivació dels pares i mares de l’Associació en portar-lo a terme, aquesta activitat es realitza al Pavelló Municipal d’Esports de Granollers, al Vallès Oriental.

Per a més informació podeu contactar directament a: cta.catalunya.dani@gmail.com

INTERVENCIÓ INTENSIVA EN AUTISME

Des de l’Associació hem desenvolupat aquest projecte (Intervenció Intensiva en Autisme) destinat a nens/es escolaritzats a l’etapa infantil o de primària en escoles ordinàries, i que han rebut una orientació diagnòstica d’Autisme; presentant significatives dificultats en les diferents àrees del seu desenvolupament.

Els destinataris del projecte són nens/es amb autisme que poden presentar una baixa capacitat intel·lectual i un baix funcionament; i que manifesten importants alteracions en els seus àmbits personals i socials. El seu llenguatge pot no haver-se desenvolupat o pot aparèixer de forma tardana i pobre. Aquest, sovint és estereotipat i repetitiu i no s’utilitza amb una intenció comunicativa. Les relacions socials que mantenen amb els altres són escasses i inapropiades. Ofereixen sovint respostes socials limitades i mostren poc interès en activitats comunes i pròpies de la seva edat; presentant marcats interessos circumscrits i conductes repetitives.

Per tal de millorar aquestes dificultats esmentades creiem important que aquests nens/es puguin beneficiar-se d’un treball intensiu i continuat, estructurat i amb ús de suports i materials específics així com de sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació. Aquest treball  ha de ser desenvolupat per un professional expert i s’ha de dur a terme de manera intensiva i generalitzada (en tots els contextos). És per aquest recull de raons que neix aquest projecte.

Els nens/es i famílies que es puguin beneficiar d’aquest projecte rebran un seguiment i intervenció psicològica; així com un assessorament intensiu en l’àmbit escolar i familiar per part del seu terapeuta referent. Paral·lelament i amb l’ajuda i suport d’estudiants en pràctiques de psicologia de la UB, es desplaçaran al domicili i a l’escola del nen/a per tal de poder implementar la intervenció en els diferents contextos.