CLICK ADULT: TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

El projecte Click Adult consisteix en un conjunt de tallers agrupats en 5 blocs principals, amb l’objectiu de proporcionar als joves que hi participin les eines necessàries de cara a la seva transició a la vida adulta. Adreçat per a joves majors de 16 anys (o que tot just hagin finalitzat els estudis de secundària) fins a 25 anys.

La transició a la vida adulta, és una etapa del desenvolupament molt important, ja que, les decisions que es prenen durant aquest període poden determinar el futur de la persona. En aquesta etapa, deixem enrere l’adolescència i entrem en un món adult ple de dubtes i de preguntes sovint sense resposta.

La finalitat del Click Adult és el de donar resposta a aquestes preguntes i proporcionar les eines necessàries per tal que puguin afrontar la vida adulta sense pors i motivar-los en el camí que encara els queda per recórrer.

Per a més informació, envieu un correu a: associacio@asperger.cat.

Inici del projecte: dijous 14 d’octubre a les 19h ( modalitat online)

TALLER D’HABILITATS PARENTALS

Els tallers d’habilitats parentals es desenvolupa a través d’una plataforma webinar interactiva.

L’objectiu d’aquest curs és conèixer i comprendre les característiques del TEA, donar estratègies per abordar diferents situacions del dia a dia a casa, i compartir un espai on els pares i mares es puguin expressar i sentir-se recolzats amb altres famílies

Els grups es formen en funció de quan s’ha tingut el diagnòstic i l’edat actual del vostre/a fill/a o adult

INSERCIÓ LABORAL

Els tallers de recerca activa de treball pretenen facilitar la inserció laboral de les persones amb TEA, potenciant la seva autonomia en la recerca activa de treball mitjançant l’adquisició de les eines necessàries per aconseguir-ho.

Els tallers de recerca activa de treball han de tenir com a mínim els següents mòduls temàtics:

Mòdul I: Definició de l’itinerari professional

 • Informació i  orientació per a la definició del professional (treball ordinari, treball amb suport , centres especials de treball)
 • Formulació d’objectius personals i professionals d’acord a l’itinerari professional.

Mòdul II: Currículum i Carta de Presentació

 • Elaboració d’un Currículum
 • Elaboració d’una Carta de Presentació

Mòdul III: Metodologia de recerca de treball

 • Organització de la recerca
 • Eines per a la recerca activa de treball (utilització de pàgines d’Internet,
 • Agències de treball  ETT´s, Empreses, etc…)

Mòdul IV: Entrevista

 • Preparació de la entrevista

TEA EN FEMENÍ

El TEA en Femení, és un espai de trobada amb altres noies on poder fomentar les relacions socials entre iguals.

Es treballen habilitats socials i comprensió social tenint en compte la perspectiva de gènere, sense pretendre imposar estereotips, però si buscant una comprensió i reflexió crítica cap a la societat.

Indicat per a noies des dels 12 anys (o recent iniciats els canvis hormonals) fins adultes. Els diferents tallers s’impartiran en grups reduïts (màx.8) segons necessitats, funcionalitat i edat de les participants.

Moltes gràcies!

Els tallers es divideixen en tres grans blocs:

BLOC 1: Els hàbits básics

(4 tallers)

A vegades per ganduleria i altres vegades perquè no som prou conscients de la importància que té fer bona olor, anar nets, portar les ungles ben tallades… Per trobar feina o parella, fer amics o simplement ser acceptades dins del vestuari de dones.

Què treballarem?

 • Aprendre a cuidar el nostre cos i conèixer la seva importància tant a nivell de salut com social.
 • Conèixer i promoure l’autonomia en els hàbits d’higiene segons epoca de l’any. Etapa del cicle menstrual o estadi del desenvolupament.
 • Conèixer i avaluar els nosves hàbits alimentaris.
 • Dotar d’strategies i/o alternatives segons les necessitats específiques de cada una i grup.
 • Preservar la nostra intimitat.
 • Conèixer i provar nous hàbits, productes d’higiene o aliments restringits.
 • Normalitzar el cos de la dona amb les seves formes, peculiaritats i canvis del desenvolupament.

BLOC 2: La imatge

(4 tallers)

Trobar el nostre propi estil, és feina difícil! Sovint ens deixem endur per l’opinió dels altres, les modes, i no ens sentim a gust amb nosaltres mateixes per això. És important doncs, conèixer-nos a nosaltres mateixes i trobar l’estil amb el qual estiguem més còmodes.

Què treballarem?

 • Conèixer i descriure la propia aparença des de diferents punts de vista.
 • Com adaptar l’aparença de la situació.
 • Combinar diferents cromatismes i estampats.
 • Conèixer diferents «estils» estàndards i no estàndards; conseqüències i pensament social «tipificat» i pensament propi crític.
 • Aprendre a maquillar-nos, pentinar-nos segons diferents situacions i búsqueda de variació.
 • Planificar una compra segons la necessitat: saber escollir segons la planificació previa, ajustar pressupost, triar talles…
 • Utilitzar i comprendre la comunicació no verbal en els gestos, postura corporal i la influéncia que té en l’aparença.

BLOC 3: Les relacions

(4 tallers)

Les amistats i relacions amb els altres són molt importants per a nosaltres! Encaixar la conducta apropiada segons el nivell d’intimitat, ens pot fer dubtar a totes. Sovint haurem de posar límits i en altres ocasions haurem d’identificar les nostres emocions per entendre els rols que juguem.

Què treballarem?

 • Diferenciar conductes apropiades segons el gènere i grau de relació amb l’altre.
 • Seqüenciar la creació de noves relacions: amics, parella…
 • Detectar segones intendons de l’altra: engany, burles…
 • Identificar i utilitzar límits personals.
 • Identificar i respectar els límits dels altres.
 • Comprendre les relacions de parella i contactes sexuals.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: associacio@asperger.cat

Inici del projecte: octubre de 2021