MEET UP INCLUSIÓ

Meetup és un programa pilot innovador per a estudiants matriculats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a la Universitat de Barcelona (UB) amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Com a part de el Programa d’Inclusió de la UPC i la UB, es va llançar un programa d’orientació i psicoeducatiu per a estudiants amb TEA. Iniciat per primera vegada en setembre de 2017 a la UPC, actualment es troba en el seu tercer any, havent iniciat també la intervenció a la UB durant el curs 2019-2020.

El motiu principal de la posada en marxa d’aquest programa és dotar de estratègies per organitzar el dia a dia i gestionar les tasques d’acord amb els nivells de prioritat és complicat i genera estrès. A més, les dificultats semblen augmentar amb el nivell d’estrès.

● El nivell d’estrès augmenta a mesura que avança el programa acadèmic, donat el augment en les demandes de tasques, exàmens, pràctiques, etc.

● La inclusió en el grup de classe és un problema central. Particularment en el cas dels estudiants amb TEA, aquesta dificultat rau en la naturalesa de la comprensió de les relacions. L’estrès sembla augmentar amb les demandes socials. molts es senten estrangers, fins i tot en les seves pròpies famílies i comunitats, i això reforça la sensació d’aïllament que moltes persones amb discapacitat es veuen afectades.

● Les característiques de TEA i, en general, de moltes discapacitats socials, encara són desconegudes per a la majoria dels mestres, estudiants i personal administratiu.

El programa Meetup té la intenció de ser una eina social d’estimulació i contenció durant el transcurs acadèmics dels estudiants amb TEA per minimitzar les seves dificultats i potenciar les seves qualitats en un entorn acadèmic relacionat amb els estudis superiors.