A l’Associació Asperger realitzem impressions diagnòstiques en el qual  s’orientem si un infant, adolescent o adult  presenta  simptomatologia TEA.

Per tal de poder realitzar aquest procés, és necessari passar un seguit de proves i entrevistes, que en el seu conjunt permeten determinar de forma objectiva si la persona compleix els criteris establerts pel DSM-5 per a TEA, així com el grau de suport, tenint presents els diferents factors que poden interaccionar en cada cas.

Així doncs la durada d’un diagnòstic es sol comprendre entre 5 i 7 sessions, sempre depenent del cas, on es presenta:

 • La història de desenvolupament
 • Tests i proves específiques per a la detecció i diagnòstic de TEA
 • Test de capacitat intel·lectual
 • Tests específics per a determinar possibles comorbiditats
 • Avaluació i resolució del cas segons els resultats obtinguts

Un cop analitzades totes les dades, realitzem un informe de la persona concretant els tests i proves avaluades així com els resultats obtinguts, orientant en cada cas, les recomanacions que creiem més adients segons l’avaluació i redirigint la persona cap a la intervenció que es cregui més adequada segons les característiques estudiades.

La intervenció que realitzem a l’Associació és:

Tallers terapèutics d’habilitats socials: individuals i grupals.

L’objectiu de la nostra intervenció és el foment de les habilitats socials i l’autonomia dels usuaris, a partir de la realització de diverses activitats.

Com a objectius específics es poden treballar:

 • Millorar els comportaments no verbals utilitzats durant la interacció, com ara mirar els ulls, somriure social, expressions facials, etc… Tant expressió, com en comprensió d’aquests.
 • Fomentar el desenvolupament relacions apropiades amb nens/es de la seva edat.
 • Millorar les dificultats per gaudir de manera espontània i recíproca dels interessos i experiències plaents dels altres.
 • Fomentar de la reciprocitat sòcio-emocional.
 • Augmentar interessos i l’ús funcional d’aquests
 • Trencar l’adhesió a rutines o rituals que interfereixen en el dia a dia.
 • Flexibilitzar la rigidesa de pensament i de conducta
 • Donar estratègies per a la gestió i regulació emocional

Tenim molt en compte les necessitats especifiques de cada usuari, contemplant i treballant les possibles comorbiditats existents com Ansietat, Depressió, Dificultats Atencionals, Dificultats en Funcions Executives…

Considerem molt important l’abordatge de les dificultats d’una forma multidisciplinar, coordinant-nos en tots els seus contexts naturals (escoles, famílies, professionals externs). D’aquesta manera la intervenció realitzada serà molt més eficaç i l’usuari podrà generalitzar els seus aprenentatges.

L’Associació Asperger ofereix la possibilitat de formació teòrica i pràctica sobre el TEA en centres escolars, centres d’inserció laboral, EAP, CSMIJ,… que ho puguin demanar.

Ens adaptem a la necessitat de cada centre segons el tipus de formació que  necessitin rebre sobre el TEA.

Exemples de xerrades realitzades:

 • Intervenció en l’aula en alumnes de primària amb TEA d’alt funcionament
 • Formació teòrica del TEA de mig/baix funcionament en un CET
 • Exposar els serveis de l’Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya
 • Estratègies d’afrontament davant d’explosions en la ESO
 • Xerrada sobre casos pràctics d’Estimulació Social a professionals de l’EAP
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search